Bảo quản hành bằng rơm ít hao hụt

THỨ TƯ, 13/05/2020 20:26:35

Trong 1 năm, nhóm nghiên cứu đã điều tra tình hình sản xuất, bảo quản hành và xây dựng mô hình trình diễn ở một số xã, phường của thị xã Kinh Môn

Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả thực hiện sau 1 năm nghiên cứu

Sáng 13.5, Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu EMINA, phân hữu cơ trong sản xuất hành và biện pháp bảo quản hành bằng rơm tại Hải Dương” do Viện Sinh học nông nghiệp (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) chủ trì thực hiện, GS.TS Nguyễn Quang Thạch làm chủ nhiệm đề tài.

Trong 1 năm, nhóm nghiên cứu đã điều tra tình hình sản xuất, bảo quản hành và xây dựng mô hình trình diễn ở một số xã, phường của thị xã Kinh Môn. Điều tra cho thấy, lượng phân bón vô cơ bón cho hành rất lớn và nông dân chủ yếu dùng thuốc diệt muỗi để bảo quản hành từ 2-6 tháng. Nhóm đã xây dựng 3 mô hình trình diễn bảo quản hành giống bằng rơm tại 3 hộ nông dân, quy mô 1,5 tấn/hộ. Tỷ lệ hao hụt khối lượng hành ở các mô hình này từ 16,7-19,1% trong khi tỷ lệ hao hụt ở mô hình đối chứng là 31,8%, hiệu quả kinh tế tăng 31,7%. Ngoài ra, nhóm còn xây dựng 3 mô hình trình diễn công nghệ sản xuất hành thương phẩm sạch sử dụng chế phẩm EMINA, phân hữu cơ với quy mô 1 ha/mô hình. Kết quả, năng suất hành của các mô hình tăng từ 14,9-15,9% so với mô hình đối chứng sản xuất theo quy trình thông thường tại địa phương, hiệu quả kinh tế tăng 20,6%.

HT