Dẫn đầu toàn quốc về khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI

THỨ BA, 07/04/2020 16:11:53

Đến 11 giờ ngày 7.4, toàn tỉnh có 506.068 người đã khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI (chiếm 26,63% số dân), xếp thứ nhất trong số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Địa phương có tỷ lệ người khai y tế qua ứng dụng NCOVI nhiều nhất là Gia Lộc với 75.895 người (chiếm 57% số dân), tiếp đến Nam Sách có 61.737 người (chiếm 49%), Tứ Kỳ có 80.445 người (chiếm 47%), Kim Thành có 58.835 người (chiếm 43%). 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI để phòng chống dịch Covid-19.

ĐQ