Đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn tại các khu công nghiệp

THỨ NĂM, 11/10/2018 08:15:42

Ban chủ nhiệm đề tài đã đề xuất một số giải pháp xử lý chất thải rắn tại các khu công nghiệp.


Ban chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện
Sáng 10.10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài "Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn (CTR) tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hải Dương" do Tiến sĩ Phạm Minh Phương, Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh làm chủ nhiệm đề tài.

Trong 2 năm thực hiện, đề tài đã tiến hành khảo sát tại 166 doanh nghiệp và 33 cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTR tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Số liệu khảo sát năm 2016 cho thấy mỗi ngày các KCN trong tỉnh phát sinh 145 tấn CTR, chiếm 10,2% tổng lượng CTR phát sinh toàn tỉnh. Hiện phần lớn doanh nghiệp chưa lựa chọn và ký hợp đồng với các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý CTR có đủ điều kiện và năng lực; cán bộ quản lý môi trường có chuyên ngành không phù hợp; công tác giám sát việc xử lý CTR còn nhiều hạn chế...

Ban chủ nhiệm đề tài đã đề xuất một số giải pháp: quy hoạch các nhà máy xử lý chất thải bảo đảm đủ công suất; khuyến khích, hỗ trợ, đầu tư các dự án vào lĩnh vực xử lý CTR; tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác quản lý CTR; rà soát các văn bản quy phạm không phù hợp để ban hành các văn bản mới...

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại khá.
ĐỖ QUYẾT