Giống lúa CNC 11 cho năng suất cao tại vùng nuôi rươi

THỨ BẢY, 11/05/2019 07:54:28

Mô hình sản xuất giống thuần CNC11 thu lãi cao hơn giống đối chứng từ 6-7 triệu đồng/ha.


 Hội đồng phản biện đặt câu hỏi với Ban chủ nhiệm đề tài

Sáng 10.5, Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề tài "Sản xuất thử giống lúa CNC11 ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng trên địa bàn tỉnh" do kỹ sư Vũ Văn Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và khảo nghiệm giống tỉnh làm chủ đề tài.

Ban chủ nhiệm lựa chọn 2 phương thức sản xuất giống lúa CNC11 gồm: sản xuất lúa hữu cơ trong vụ xuân tại vùng đất nước lợ (ven sông ngoài đê) thuộc vùng rươi xã An Thanh (Tứ Kỳ) với quy mô 2 ha vụ xuân; sản xuất lúa tại vùng thâm canh thuộc các xã An Thanh (Tứ Kỳ) và An Đức (Ninh Giang) với diện tích 38 ha. Lúa mới CNC11 được trồng đối chứng với giống Bắc thơm số 7 kháng bạc lá.

Kết quả, thời gian sinh trưởng của lúa CNC11 ngắn hơn 2-5 ngày so với giống Bắc thơm 7; đẻ nhánh khá, lá đòng thẳng nên khả năng quang hợp tốt, ít bị sâu bệnh, chống đổ tốt. Năng suất của giống lúa thuần CNC11 cao hơn giống Bắc thơm 7 khoảng 6 - 8 tạ/ha ở cả 2 điểm triển khai, vụ xuân đạt 61,3 - 64,1 tạ/ha, vụ mùa 54 - 58 tạ/ha.

Đối với vụ xuân, mô hình sản xuất giống thuần CNC11 thu lãi cao hơn giống đối chứng từ 6-7 triệu đồng/ha, đạt hơn 22 triệu đồng/ha tại xã An Thanh, hơn 20 triệu đồng/ha tại xã An Đức; ở vụ mùa đạt gần 18 triệu đồng/ha (xã An Thanh) và đạt hơn 15 triệu đồng/ha (xã An Đức).

Đề tài đạt loại khá.
 

PV