Hải Dương đứng thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone

THỨ BA, 01/09/2020 11:39:25

Đến nay Hải Dương có 35,22% số dân sử dụng điện thoại thông minh cài đặt phần mềm Bluezone, xếp thứ 3 trong 63 tỉnh, thành phố.


Nhiều đơn vị tích cực hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm Bluezone
Đến ngày 1.9, toàn tỉnh có 455.559 người đã cài đặt phần mềm Bluezone, chiếm 35,22% số dân sử dụng điện thoại thông minh, xếp thứ 3 trong 63 tỉnh, thành phố cả nước. Gia Lộc vẫn là địa phương có tỷ lệ người cài đặt Bluezone cao nhất tỉnh với 38%, tiếp đến là các huyện Nam Sách 37,9%, Cẩm Giàng 37,4%%... Huyện Kim Thành có tỷ lệ cài đặt thấp nhất với 28,43%.  

Theo Sở Thông tin và Truyền thông đến hết ngày 31.8, thông qua ứng dụng Bluezone đã xác định 20 trường hợp F1 và 938 trường hợp F2 từ các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Sau khi phát hiện các trường hợp qua ứng dụng này, sở đã phối hợp với cơ quan chức năng xử lý số liệu, nhắn tin thông báo để hỗ trợ y tế.
PV