Hơn 180 tỷ đồng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin

THỨ HAI, 19/10/2020 21:00:06

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cấp, các ngành sớm ban hành văn bản hướng dẫn chuẩn cấu trúc dữ liệu để phục vụ cho việc kết nối, chia sẻ thông tin.


Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 với đoàn giám sát
Chiều 19.10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tại Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT).

Theo báo cáo của Sở TTTT, kinh phí thực hiện ứng dụng công CNTT của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 là hơn 180 tỷ đồng. Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh được kết nối cáp quang đến các sở, ngành, địa phương và kết nối với Trung ương. Sở đang triển khai xây dựng Trung tâm Giám sát an ninh không gian mạng (SOC) của tỉnh.

Sở TTTT kiến nghị các cấp, ngành Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn chuẩn cấu trúc dữ liệu để phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Đề nghị tỉnh bổ sung kinh phí để triển khai các chương trình, dự án ứng dụng và phát triển CNTT, đặc biệt là các ứng dụng tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử cấp tỉnh. Sớm kiện toàn, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực CNTT và truyền thông trong tỉnh...
PV