Lùi thời gian nhận sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật thanh thiếu niên và nhi đồng

THỨ SÁU, 03/07/2020 16:39:14

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh lần thứ 14 năm 2020 vừa thông báo lùi thời gian tiếp nhận sản phẩm tham gia cuộc thi 1 tháng, đến ngày 31.7. 

Cuộc thi được phát động từ tháng 1.2020. Theo kế hoạch ban đầu, thời gian thu nhận sản phẩm đến ngày 30.6.2020 nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các sản phẩm chưa phong phú, số lượng ít. Đến nay, ban tổ chức mới chỉ nhận được sản phẩm ở Thanh Hà, Kim Thành, Nam Sách. 

Cuộc thi do Tỉnh đoàn, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức. 

MINH NGUYỆT