Na dai, na bở, na Thái Lan phù hợp thổ nhưỡng Chí Linh

THỨ SÁU, 02/10/2020 15:01:13

Chiều 2.10, Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh.


Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả đề tài

Từ năm 2017-2019, UBND TP Chí Linh chủ trì thực hiện dự án "Nghiên cứu cải tạo và xây dựng vùng na theo quy trình VietGAP nhằm phát triển bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả na Chí Linh".

Để cải tạo vườn na, Ban chủ nhiệm dự án tiến hành ghép thử nghiệm 2 đợt và trồng mới các giống na dai, na bở, na Thái Lan tại 3 hộ dân ở các phường Hoàng Tiến, Bến Tắm với quy mô 1,5 ha. Các cây ghép thử nghiệm cho tỷ lệ sống chỉ đạt 12-15%. Các cây trồng mới cho tỷ lệ sống cao từ 95-98%, phát triển tốt, phù hợp điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng ở TP Chí Linh. 

Mô hình xây dựng vùng sản xuất na theo quy trình VietGAP có 42 hộ tại các phường Hoàng Tiến, Bến Tắm tham gia với quy mô 30 ha. Kết quả, cây na đạt sản lượng trung bình 8-10 tấn/ha, quả to, tròn, mẫu mã đẹp, giá bán từ 25.000-40.000 đồng/kg, cao hơn giá bán na tại các hộ không tham gia VietGAP từ 12-15%.

VIỆT QUỲNH