Năng suất lúa BC15-02 cao hơn từ 3-4 tạ/ha so với giống đối chứng

THỨ SÁU, 18/09/2020 20:37:49

Kết quả sản xuất thử cho thấy lúa phát triển tốt, cứng cây, đẻ nhánh khỏe và tập trung; năng suất dự kiến từ 69-72 tạ/ha, cao hơn từ 3-4 tạ/ha so với giống đối chứng là BC15.


Sở Khoa học và Công nghệ, 
Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đánh giá kết quả thực hiện mô hình sản xuất thử giống lúa BC15-02 tại xã Yết Kiêu

Sáng 18.9, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá kết quả thực hiện mô hình sản xuất thử giống lúa BC15-02 vụ mùa 2020. Mô hình được thực hiện trên quy mô 80 ha tại 6 xã của Ninh Giang, Gia Lộc, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Chí Linh và TP Hải Dương. 

Giống lúa BC15-02 có thời gian sinh trưởng từ 107-110 ngày.

Tại xã Yết Kiêu, giống lúa này đã đỏ đuôi, dự kiến sẽ cho thu hoạch trong 2 tuần nữa. Kết quả sản xuất thử cho thấy lúa phát triển tốt, cứng cây, đẻ nhánh khỏe và tập trung; năng suất dự kiến từ 69-72 tạ/ha, cao hơn từ 3-4 tạ/ha so với giống đối chứng là BC15. Gạo trắng, cơm mềm dẻo, ngon.

Đây là giống lúa mới được Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm lai tạo, chọn lọc theo hướng năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh đạo ôn nhằm thay thế giống BC15, phù hợp với sản xuất vụ xuân và vụ mùa tại các tỉnh phía Bắc.

VIỆT QUỲNH