Nhiều giống lúa mới kháng sâu bệnh tốt

THỨ NĂM, 12/03/2020 07:00:04

Các giống lúa mới chống đổ tốt hơn, nhất là kháng sâu bệnh như đạo ôn, bạc lá, rầy nâu...


Tiến sĩ Nguyễn Văn Mười, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng (Học viện Nông nghiệp Việt Năm) phản biện các đề tài
Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiệm thu kết quả nghiên cứu thực hiện 4 đề tài “Xây dựng mô hình trình diễn giống lúa Nhiệt đới 15 trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, “Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa chất lượng cao HDT10 trên địa bàn tỉnh”, “Xây dựng mô hình trình diễn giống lúa nếp mới NT202 năng suất cao, chống chịu sâu bệnh trên địa bàn tỉnh” và “Xây dựng vùng sản xuất lúa giống mới, giá trị cao gắn với tiêu thụ sản phẩm”.

Các nhóm nghiên cứu đã khảo sát, lựa chọn địa điểm và các hộ dân để đưa các giống lúa Nhiệt đới 15, HDT10, NT202, LTh 31, Gia Lộc 102 trồng trên diện tích hàng chục ha tại một số huyện và thành phố trong tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp giống lúa và hướng dẫn quy trình kỹ thuật canh tác cho người dân tham gia mô hình; liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân.

Các giống lúa này được đánh giá là giống mới, chống đổ tốt hơn, nhất là kháng sâu bệnh như đạo ôn, bạc lá, rầy nâu... vượt trội so với giống đối chứng là Khang dân 18, Bắc thơm 7 và DT22; năng suất đều cao hơn giống đối chứng. 

Thời gian tới, các giống lúa này sẽ tiếp tục được nghiên cứu để đưa vào cơ cấu giống lúa của tỉnh.
THẾ ANH