Sản phẩm của dự án sản xuất rau an toàn tiêu thụ tốt

THỨ NĂM, 09/07/2020 21:57:34

Chiều 9.7, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) nghiệm thu dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nhân giống, sản xuất, bảo quản và tiêu thụ rau an toàn tại Hải Dương".


Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả dự án

Dự án này thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, do Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khảo nghiệm giống tỉnh chủ trì thực hiện từ năm 2016-2020.

Sau 4 năm triển khai, dự án đã chuyển giao được 15 quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Dự án đã trồng được 82,1 ha rau an toàn, gồm các loại cải bắp, cải thảo, su lơ, su hào, cà chua, tăng 4,1 ha so với kế hoạch. Sản lượng rau sản xuất ngoài đồng ruộng đạt hơn 2.600 tấn, rau sản xuất trong nhà lưới đạt 107,3 tấn, cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Khi xuất vườn, các cây giống đều đạt tiêu chuẩn, khỏe mạnh, không sâu bệnh, tỷ lệ sống đạt 95% trở lên. 100% sản phẩm của dự án được tiêu thụ tốt.

PV