Sản xuất thử giống lúa cho gạo ngon nhất thế giới

THỨ NĂM, 24/09/2020 15:00:05

Trung tâm Ứng dụng khoa học - công nghệ và khảo nghiệm giống tỉnh xây dựng mô hình trình diễn giống lúa ST25 trên diện tích 360 m2. Đây là giống đoạt giải gạo ngon nhất thế giới.

Đến nay, lúa ST25 đang vào chắc xanh, khoảng 10 ngày nữa sẽ cho thu hoạch với năng suất ước đạt 1,8 tạ/sào. Theo đánh giá sơ bộ, lúa ST25 sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu của Hải Dương. Trung tâm tiếp tục thực hiện mô hình trình diễn lúa ST25 trong những vụ tới, nếu kết quả khả quan sẽ đề xuất sản xuất thử trên quy mô lớn hơn.

Trước đó, tại Hội nghị thương mại gạo thế giới lần thứ XI tổ chức năm 2019 ở Philippines, gạo ST25 do ông Hồ Quang Cua ở tỉnh Sóc Trăng lai tạo được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới.

HL