Sở Thông tin và Truyền thông họp trực tuyến toàn cơ quan

THỨ BẢY, 04/04/2020 08:00:49

Sở Thông tin và Truyền thông họp trực tuyến toàn cơ quan triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4.


Đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông điều hành cuộc họp giao ban trực tuyến toàn cơ quan
Từ đầu tháng 4, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương ứng dụng đồng bộ các phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, website, họp trực tuyến qua thiết bị di động, nhóm Zalo… để triển khai, trao đổi công việc, giảm tối thiểu số cán bộ, công chức đến cơ quan. Sáng 3.4, đơn vị họp trực tuyến toàn cơ quan triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4.

Hằng ngày, sở bố trí 1 lãnh đạo trực cơ quan. Các phòng, đơn vị thuộc sở chỉ bố trí số lượng tối thiểu người làm việc tại cơ quan. 

Trước đó, sở đã thiết lập các nhóm Zalo đến các Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú… để chỉ đạo, trao đổi công việc, tổng hợp báo cáo nhanh hằng ngày, hằng tuần về công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Cập nhật thông tin liên tục về phòng chống dịch trên Fanpage “Trang tin Hải Dương”.

Sở đã nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh với 19 điểm cầu; triển khai hệ thống họp trực tuyến trên thiết bị cầm tay với 80 điểm cầu từ Thường trực Tỉnh ủy tới Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện và thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông đã và đang hỗ trợ các địa phương triển khai họp trực tuyến xuống xã, phường, thị trấn; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc dạy và học trực tuyến…
THU MINH - TRỌNG THẮNG