Sử dụng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện kích thích thanh long ra quả trái vụ

THỨ NĂM, 21/11/2019 15:59:53

Các hộ ứng dụng công nghệ phổ ánh sáng sử dụng 250 đèn compact CFL - 20W NN1 và LED.TL - WFR/10W chuyên dụng trên diện tích 1.000 m2 để giúp cây thanh long ra quả trái vụ.

Các đại biểu tham quan mô hình cây thanh long tại vườn nhà ông Nguyễn Văn Tám ở phường Bến Tắm

Sáng 21.11, Trung tâm Ứng dụng khoa học - công nghệ và khảo nghiệm giống (Sở Khoa học và Công nghệ) đánh giá mô hình ứng dụng công nghệ phổ ánh sáng vào sản xuất quả thanh long ruột đỏ và chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăm sóc, quản lý dịch bệnh cho cây cam tại TP Chí Linh.

Các hộ ở xã Hoàng Hoa Thám và các phường Tân Dân, Bến Tắm, Hoàng Tân ứng dụng công nghệ phổ ánh sáng sử dụng 250 đèn compact CFL - 20W NN1 và LED.TL - WFR/10W chuyên dụng trên diện tích 1.000 m2 để giúp cây thanh long ra quả trái vụ. Sử dụng loại bóng đèn trên có thể tiết kiệm khoảng 50% điện năng, tỷ lệ ra hoa cao hơn so với dùng bóng điện compac CFL - 20W thông thường...

Các đại biểu tham quan mô hình trồng cam tại vườn nhà ông Bùi Văn Huy ở phường Bến Tắm (TP Chí Linh)

6 hộ ở phường Bến Tắm và xã Hoàng Hoa Thám tham gia mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăm sóc, quản lý dịch bệnh cho cây cam với tổng diện tích 6 ha. Kết quả, tỷ lệ ra hoa của cam đạt 100%, sản lượng đạt từ 20 - 21 tấn quả/1.000 cây. Áp dụng mô hình này giúp nông dân thu lãi từ 130 - 180 triệu đồng/ha cam, giá trị kinh tế cao hơn 10 - 15% so với diện tích trồng cam của các hộ không tham gia mô hình.

THẾ ANH