Tạm hoãn tổ chức hội thảo Hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 

THỨ NĂM, 03/09/2020 09:32:20

Việc tạm hoãn tổ chức hội thảo này nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Ban tổ chức hội thảo Hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam lần thứ 24 năm 2020 tỉnh Hải Dương đã thông báo hoãn tổ chức hội thảo này để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Hội thảo sẽ được tổ chức khi đủ điều kiện cho phép.     

Theo kế hoạch, hội thảo Hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam lần thứ 24 có chủ đề “Xây dựng chính quyền điện tử gắn kết với đô thị thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 16-18.9 tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông (TP Hải Dương) với khoảng 1.000 khách mời. 
PV