Triển khai 23 nhiệm vụ khoa học mới năm 2019

THỨ BẢY, 05/01/2019 14:43:53

Sáng 5.1, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2019.

Hội đồng KHCN tỉnh ký kết hợp đồng với các chủ nhiệm đề tài, dự án thực hiện trong năm 2019
Năm 2019, UBND tỉnh đã phê duyệt 23 nhiệm vụ KHCN mới với tổng kinh phí 11,6 tỷ đồng. Trong đó, 15 đề tài, 1 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 1đề tài về khoa học, y dược; 1 đề tài khoa học xã hội; 3 đề tài khoa học, kỹ thuật và công nghệ; 1 đề tài khoa học tự nhiên; 1 dự án đối chứng Trung ương. 

Năm 2018, Sở KHCN đã triển khai, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện 27 nhiệm vụ mới, 19 nhiệm vụ chuyển tiếp năm 2017 với tổng kinh phí trên 27 tỷ đồng. Các nhiệm vụ đều được thực hiện cơ bản bảo đảm nội dung, tiến độ đã duyệt.
ĐỖ QUYẾT