Triển khai 24 nhiệm vụ khoa học mới

THỨ NĂM, 16/01/2020 17:57:26

Chiều 15.1, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2020.

 Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 được xây dựng bám sát định hướng, nhu cầu thực tiễn của địa phương
Năm 2020, UBND tỉnh phê duyệt 24 nhiệm vụ KHCN mới với tổng kinh phí hơn 33,3 tỷ đồng. Các nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2020 chia theo các lĩnh vực gồm 12 đề tài, 4 dự án khoa học nông nghiệp; 4 đề tài khoa học y dược; 2 đề tài khoa học xã hội; 2 đề tài khoa học, kỹ thuật và công nghệ.

Kế hoạch KHCN năm 2020 đã được xây dựng bám sát định hướng, nhu cầu thực tiễn của địa phương. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tính trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề KHCN cấp thiết của sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2019, UBND tỉnh đã phê duyệt 45 nhiệm vụ KHCN với tổng kinh phí gần 23,8 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là lĩnh vực khoa học nông nghiệp (21 đề tài, 8 dự án); còn lại là đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội; khoa học, kỹ thuật và công nghệ; y dược; khoa học tự nhiên; khoa học nhân văn. Các nhiệm vụ KHCN đã được triển khai, bảo đảm nội dung và tiến độ đề ra.
 
THẾ ANH