Trung tâm Văn hoá xứ Đông lắp đặt xong hạ tầng viễn thông phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh

THỨ BA, 13/10/2020 08:24:52

Viễn thông Hải Dương sẽ bố trí cán bộ kỹ thuật túc trực tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình diễn ra Đại hội.

 Đến nay, Viễn thông Hải Dương (VNPT) đã lắp đặt xong hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông - nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đơn vị đã lắp đặt hệ thống internet trong toàn bộ trung tâm; các đường truyền kết nối đa điểm, internet tốc độ 200Mb/giây và 2 điểm truy cập wifi miễn phí tại phòng họp báo. VNPT sẽ bố trí cán bộ kỹ thuật túc trực tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình diễn ra Đại hội. 
       ĐQ