Xây dựng bản đồ thổ nhưỡng nông hóa

THỨ TƯ, 22/05/2019 07:47:26

Ban chủ nhiệm đề tài đã đề xuất một số giải pháp và khai thác bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp.


Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả đề tài
Chiều 21.5, Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, nông hóa phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp tỉnh Hải Dương" do Tiến sĩ Nguyễn Văn Phú, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì thực hiện.

2 năm qua, Ban chủ nhiệm đề tài đã lấy 282 phẫu diện chính có phân tích, 1.123 phẫu diện chính không phân tích, 1.411 phẫu diện tích phụ trên toàn bộ 78.606 ha đất sản xuất nông nghiệp. Phân tích 6 chỉ tiêu lý, hóa từ 2.547 mẫu nông hóa của 12 huyện, thành phố để xác định độ thích hợp đất đai đối với các loại cây trồng chính trong tỉnh. Từ đó, đề xuất một số giải pháp và khai thác bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, Ban chủ nhiệm đề tài còn xây dựng thành công cuốn "Atlat đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Hải Dương", bộ cơ sở dữ liệu trực tuyến và webmap có địa chỉ tạm thời là: http://geovietmap.com:6699/.
ĐỖ QUYẾT