Xây dựng thành công quy trình nuôi lợn choai cấp đông xuất khẩu

THỨ SÁU, 14/06/2019 18:27:36

Sau hơn 1 năm, nhóm nghiên cứu đề tài đã khảo sát địa điểm, tiến hành nuôi 20 con lợn nái F1 và 70 con GF24 tại 7 trang trại, gia trại và đã cho ra lợn choai đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu.


Từ kết quả của đề tài đã sản xuất được 1.250 con lợn choai đáp ứng yêu cầu xuất khẩu

Chiều 13.6, Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề tài “Xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất lợn choai cấp đông xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hải Dương” do Tiến sĩ Phạm Thị Đào, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì thực hiện.

Sau hơn 1 năm, nhóm nghiên cứu đề tài đã khảo sát địa điểm, tiến hành nuôi 20 con lợn nái F1 và 70 con GF24 tại 7 trang trại, gia trại ở các huyện Cẩm Giàng, Ninh Giang, Tứ Kỳ và Gia Lộc; bố trí chuồng trại để nuôi đàn con lai tạo ra từ lợn đực Pietrain, PiDu75, đực 399 với nái F1 và 70 GF24. Tiếp nhận kỹ thuật sản xuất con giống và chăn nuôi lợn choai cấp đông xuất khẩu từ Công ty TNHH Greenfarm Hưng Yên. Xây dựng được mô hình chăn nuôi lợn choai xuất khẩu với 4 công thức.

Kết quả cho ra lợn choai đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất và chăn nuôi lợn choai xuất khẩu phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại Hải Dương. Sản xuất được 1.250 con lợn choai từ lợn nái GF24, F1 với một số lợn đực ngoại. Liên kết với Công ty TNHH Thắng Lợi thu mua thịt lợn choai từ 32 - 37 kg/con.

THẾ ANH