Hỗ trợ tài chính giúp sinh viên khắc phục khó khăn do dịch COVID-19

THỨ TƯ, 22/04/2020 09:52:14

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Bộ Nội vụ) đã quyết định hỗ trợ tài chính đối với sinh viên các lớp đại học chính quy dài hạn đã đăng ký tín chỉ và tham gia học tập học kỳ II, năm học 2019-2020.

Việc này nhằm giúp đỡ sinh viên đang theo học tại trường hoàn thành kế hoạch học tập năm 2019 – 2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, trường hỗ trợ 6% học phí đối với sinh viên các lớp đại học chính quy dài hạn đã đăng ký tín chỉ và thực tế học tập học kỳ II, năm học 2019 - 2020 (không tính học phần học lại, học cải thiện điểm). Hỗ trợ bổ sung chi phí học tập 300 nghìn đồng/sinh viên đối với các đối tượng chính sách gồm: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động, hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của nhà nước và sinh viên có hoàn cảnh  khó khăn đặc biệt khác không thuộc các đối tượng ở trên, có xác nhận của chính quyền địa phương.

Hình thức hỗ trợ được thực hiện theo hướng trừ trực tiếp số tiền hỗ trợ vào học kỳ tiếp theo của khóa học đối với sinh viên đã nộp học phí của học kỳ II, năm học 2019 – 2020. Với sinh viên chưa nộp học phí học kỳ II, số tiền hỗ trợ được trừ trực tiếp cho kỳ nộp học phí này. Sinh viên đã nộp đủ số học phí của học kỳ II, năm học 2019 - 2020 và tích lũy đủ số tín chỉ để tốt nghiệp thì số tiền hỗ trợ được nhà trường chuyển trả trực tiếp qua tài khoản của sinh viên tại ngân hàng. Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội Nguyễn Bá Chiến yêu cầu các đơn vị thực hiện xong trước ngày 31.7.2020, đảm bảo tất cả các đối tượng trong quy định đều được nhận hỗ trợ. Quy định này được thực hiện cả với sinh viên Phân hiệu trường tại Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam.

Theo TTXVN