Quỹ Khuyến học toàn tỉnh tăng gần 10 tỷ đồng

THỨ BA, 30/06/2020 08:52:22

Đến nay, Quỹ Khuyến học toàn tỉnh đạt 123 tỷ đồng, tăng gần 10 tỷ đồng so với năm 2019. Bình quân số Quỹ Khuyến học tính theo đầu người là 65.000 đồng/năm.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã trích nguồn quỹ trên và phối hợp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trao 3.120 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 1,6 tỷ đồng.
PV