Thanh Miện: Quỹ Khuyến học vượt 10% kế hoạch cả năm

THỨ NĂM, 25/06/2020 09:29:20

Các cấp Hội Khuyến học huyện Thanh Miện đã vận động được 2,2 tỷ đồng, nâng tổng số Quỹ Khuyến học toàn huyện lên 15,9 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Khuyến học huyện Thanh Miện đã vận động được 2,2 tỷ đồng, nâng tổng số Quỹ Khuyến học toàn huyện lên 15,9 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm. Các xã có số quỹ dư cao là Ngũ Hùng, Thanh Giang.

Từ nguồn quỹ trên, các cấp hội trao 69 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 42,5 triệu đồng; khen thưởng cho 204 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài với số tiền 183 triệu đồng.

Toàn huyện Thanh Miện hiện có 48.239 hội viên khuyến học (chiếm 35% số dân), tăng hơn 2.000 hội viên so với năm 2019.   

PV