Bệnh vàng lá hại lúa xuân

THỨ NĂM, 23/04/2020 10:37:06

Hiện lúa xuân đang trong giai đoạn phân hóa đòng, một số ruộng có biểu hiện của bệnh vàng lá di động gây hại.

Bệnh vàng lá di động có triệu chứng: Hai lá ngoài từ nõn chuyển màu đỏ vàng, bắt đầu từ chóp lan dần đến tai của lá; bệnh bắt đầu từng khóm, từng chòm rồi lan ra cả ruộng, làm cả lá chuyển màu đỏ đuôi lươn; nõn ngắn hoặc không có nõn, nhổ lên quan sát thấy bộ rễ phát triển không bình thường. Bệnh tập trung ở số ruộng gieo cấy quá dày (trên 100 dảnh/m2), cấy to cây và dày khóm (trên 42 khóm/m2) hoặc bón thừa đạm, mất cân đối NPK khiến cho khả năng chống chịu của cây lúa với điều kiện ngoại cảnh bị yếu.

Bệnh do virus Ricetransitory Yellowig gây ra, trong đó rầy xanh đuôi đen là môi giới truyền dịch. Có thể cây lúa đã ủ bệnh từ giai đoạn bắt đầu đẻ nhánh.

Biện pháp khắc phục:

- Tăng cường thăm đồng, nhận diện được triệu chứng bị hại, đặc điểm hình thái, quy luật phát sinh phát triển của rầy xanh bôi đen để từ đó có kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ thích hợp. Đồng thời nắm được tốc độ lây lan và tỷ lệ dảnh hoặc khóm bị trong cùng một ruộng. Nên phun trừ môi giới truyền dịch theo loại thuốc và ngưỡng quy định của chuyên ngành bảo vệ thực vật ở địa phương.

- Điều tiết nước thích hợp từ 3-5 cm. Nếu chủ động được nước tưới thì có thể tháo cạn để ruộng khô nứt chân chim rồi tiếp tục cho nước vào nhằm thoáng đất và giải phóng khí độc.

- Bón phân cân đối NPK ở giai đoạn đón đòng và đủ theo quy trình chăm bón của từng giống.

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc "4 đúng" nhằm bảo tồn thiên địch và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa.

NGUYỄN HỮU VÂN