Phòng bệnh cho lúa giai đoạn thấp tho trỗ bông

THỨ BA, 05/05/2020 10:32:57

Thời điểm thấp tho trỗ bông của cây lúa rất mẫn cảm với các loại sâu bệnh.

Đa số diện tích lúa chiêm xuân của các địa phương trong tỉnh đang ở giai đoạn có đòng đến đòng già và sẽ thấp tho trỗ bông trong nửa đầu tháng 5. Hiện nay, thời tiết vẫn diễn biến phức tạp và thuận lợi cho các loại sâu bệnh, nhất là sâu cuốn lá nhỏ lứa hai và nấm bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại. Việc chọn thời điểm phun phòng trừ thích hợp để bà con cùng tham khảo rất cần thiết.

Do đặc điểm của cây lúa trên từng ruộng hoặc từng khu đồng khác nhau nên thời tiết sẽ tác động đến sinh trưởng, phát triển khác nhau và thời điểm thấp tho trỗ bông có thể sớm hay muộn hơn từ 2-3 ngày. Thời điểm thấp tho trỗ bông của cây lúa rất mẫn cảm với các loại sâu bệnh.

Bướm sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 đã vũ hóa rộ từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, sâu non tuổi 1 sẽ xuất hiện và nhả tơ cuốn tổ từ tuần đầu tháng 5. Nếu không phun phòng trừ kịp thời và theo “nguyên tắc 4 đúng” thì toàn bộ lá đòng sẽ bị sâu cuốn lá nhỏ gây hại. Nấm bệnh đạo ôn cũng sẽ xâm nhiễm và gây cháy cổ bông, cổ chẽ, tai lá đòng ở giai đoạn đỏ đuôi đến chín già làm ảnh hưởng tới năng suất lúa.

Để giải quyết vấn đề này, nông dân phải thăm đồng thường xuyên nhằm nhận diện được đặc điểm (hình thái, vòng đời, pha phát dục, thời gian bướm rộ và tắt, cách phá hại của sâu cuốn lá nhỏ), sự phát sinh, truyền lan, phá hại của nấm bệnh đạo ôn... Cần căn cứ vào ngưỡng phun trừ sâu cuốn lá nhỏ, tỷ lệ bao nhiêu % bệnh đạo ôn lá đã gây hại thời lúa con gái, đứng cái. Ngoài ra, cần nắm bắt ngưỡng phun trừ và tỷ lệ % lá bệnh, loại thuốc đặc hiệu cần phun trừ và phun nhắc lại khi cần theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn tại địa phương...

Thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp, thất thường, trong một ngày đêm có khi xuất hiện đủ mọi hình thái thời tiết. Vài đợt không khí lạnh nữa có thể còn tiếp tục xuất hiện khiến trời nhiều âm u, độ ẩm không khí cao, mưa dông và kèm theo sương mù nhiều về đêm và sáng sớm là điều kiện cho nhiều loại sâu bệnh như rầy lưng trắng phát dục nhanh, rầy các loại và bệnh khô vằn cùng phát sinh phá hại.

Hiện có nhiều loại thuốc trừ sâu hoặc trừ bệnh bảo đảm an toàn cho cây trồng và môi trường, cho phép hỗn hợp và trừ được nhiều đối tượng sâu bệnh hại trên đồng ruộng. Vì vậy, trong điều kiện thời tiết và sự “bùng phát” của sâu cuốn lá nhỏ ở vụ xuân này thì phun phòng trừ ở giai đoạn lúa thấp tho rất cần thiết và gần như là điều bắt buộc. 
Kĩ sư NGUYỄN HỮU VÂN