Tập trung làm đất, gieo cấy sớm

THỨ BA, 30/06/2020 11:07:08

Toàn tỉnh đã thu hoạch xong lúa chiêm xuân, nhưng theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), tiến độ làm đất vụ mùa hiện rất chậm.

Dự báo mưa lớn gây ngập úng cục bộ sẽ tăng dần vào tháng 7 và tháng 8, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc gieo cấy, sự sinh trưởng, phát triển của lúa mùa.

Để bảo đảm kế hoạch, tiến độ sản xuất lúa vụ mùa 2020 và chủ động cho vụ đông 2020-2021, hạn chế thiệt hại do mưa úng gây ra, Sở NNPTNT đề nghị UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan chỉ đạo các HTX Dịch vụ nông nghiệp, người dân huy động sức kéo, ưu tiên thuê máy kéo lớn nhằm đẩy nhanh tiến độ làm đất, lồng vùi rơm rạ. Gieo cấy càng sớm càng tốt để lúa cao cây, hạn chế bị chết khi có mưa úng cuối tháng 7, đầu tháng 8. Nông dân tăng cường sử dụng các chất phân hủy rơm rạ như Trichoderma chế phẩm vi sinh đa chủng, đa chức năng, vôi bột để xử lý trước làm đất, tránh hiện tượng lúa ngộ độc hữu cơ sau cấy. Bón lót sâu, đủ phân NPK trước khi gieo cấy. Tăng cường gieo cấy các giống chống chịu bạc lá, hạn chế sử dụng giống nhiễm bệnh vàng lụi, lùn sọc đen, ít nhiễm rầy trong vụ mùa.

Người dân tập trung gieo cấy xong trà lúa mùa sớm, mùa trung kết thúc trước ngày 5.7 để tạo quỹ đất trồng cây vụ đông, nhất là các huyện trồng nhiều cây vụ đông như Gia Lộc, Nam Sách, Tứ Kỳ, Kinh Môn... Trà mùa muộn gieo cấy đúng lịch thời vụ, kết thúc trước ngày 20.7. Mở rộng gieo cấy mạ sân trên nền đất cứng, gieo thẳng ở những nơi có điều kiện tưới tiêu chủ động. Mở rộng diện tích cấy máy bằng mạ khay, mô hình sản xuất “một vùng - một giống - một thời gian” để tiện phòng trừ sâu bệnh và áp dụng tiến bộ kỹ thuật. Chăm sóc kịp thời lúa mới cấy ngay sau khi lúa bén rễ hồi xanh, với phương châm bón phân thúc sớm, bón đủ, bón cân đối, tập trung, nặng đầu nhẹ cuối, không bón lai rai, tăng kali cho lúa lai và lúa chất lượng.

Các địa phương phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, hướng dẫn nông dân gieo cấy đúng lịch chỉ đạo, không gieo cấy các giống ngoài cơ cấu, tăng cường dự báo, thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm khắc phục kịp thời ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh hại. Tăng cường lấy mẫu rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen trên mạ, trên lúa, mẫu lúa, mạ để hướng dẫn biện pháp xử lý kịp thời bệnh vàng lụi và lùn sọc đen trên lúa.
PV (tổng hợp)