Vận chuyển lợn an toàn

THỨ HAI, 08/07/2019 08:02:14

Để vận chuyển lợn giống, lợn thịt trong và ngoài vùng bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) an toàn, người chăn nuôi cần tuân thủ các biện pháp sau:

Phương tiện vận chuyển phải được khử trùng tiêu độc trước khi ra vào cơ sở chăn nuôi xuất bán lợn
1. Phòng bệnh tại cơ sở chăn nuôi xuất, bán lợn

- Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng bệnh theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm ngăn ngừa mầm bệnh DTLCP xâm nhiễm vào cơ sở chăn nuôi.

2. Kiểm soát vận chuyển lợn ra, vào vùng dịch

- Lợn có nguồn gốc từ cơ sở không nhiễm bệnh và phải được lấy mẫu máu xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP trước khi vận chuyển ra ngoài.

- Lợn được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng theo quy định của Luật Thú y từ cơ sở sản xuất lợn đến cơ sở nuôi lợn.

- Phương tiện vận chuyển phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước khi ra vào cơ sở chăn nuôi xuất bán lợn, cơ sở tiếp nhận lợn.

- Đối với trường hợp vận chuyển lợn ra, vào vùng dịch trong địa bàn cấp tỉnh phải được xét nghiệm âm tính với DTLCP. Trường hợp lợn có nguồn gốc từ tỉnh khác, ngoài yêu cầu kiểm tra âm tính với mầm bệnh DTLCP, lợn phải được kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển ra khỏi tỉnh theo quy định.

- Đối với cơ sở tiếp nhận lợn nằm trong vùng dịch phải là cơ sở chăn nuôi đã được công nhận an toàn dịch bệnh, hoặc cơ sở chăn nuôi đã đăng ký tham gia chương trình giám sát dịch bệnh; trước khi tiếp nhận lợn, chủ cơ sở chăn nuôi phải báo cáo với chính quyền và cơ quan thú y để được theo dõi, quản lý.

3. Kiểm soát vận chuyển lợn đi qua địa bàn của tỉnh, thành phố có dịch đến địa phương khác

- Thực hiện theo nội dung kiểm soát vận chuyển lợn ra, vào vùng dịch.

- Thông báo cho các địa phương về lộ trình vận chuyển lợn. Phương tiện vận chuyển phải đi theo lộ trình hướng dẫn của cơ quan thú y địa phương có phương tiện vận chuyển lợn đi qua.

4. Lấy mẫu lợn để xét nghiệm mầm bệnh DTLCP

- Trước khi vận chuyển, chủ cơ sở chăn nuôi lợn báo cáo cho cơ quan thú y địa phương để tổ chức giám sát và lấy mẫu máu lợn để xét nghiệm mầm bệnh DTLCP như sau:

+ Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển lợn tại các cơ sở chăn nuôi có tổng đàn dưới 100 con: Lấy mẫu máu của 15 con lợn gộp thành 3 mẫu xét nghiệm. Trường hợp cơ sở chăn nuôi có dưới 15 con lợn, lấy mẫu máu của 5 con lợn và gộp thành 1 mẫu xét nghiệm.

+ Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển lợn tại các cơ sở chăn nuôi có tổng đàn từ 100 con trở lên: Lấy mẫu máu của lợn với số lượng theo quy định với tỷ lệ mắc bệnh dự đoán là 10% và gộp 5 mẫu thành 1 mẫu xét nghiệm.

+ Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm chỉ có giá trị với số lượng lợn đã đăng ký vận chuyển và có giá trị trong vòng 10 ngày. Chủ cơ sở chăn nuôi lợn chi trả kinh phí lấy mẫu, gửi mẫu và xét nghiệm mẫu.

5. Xử lý lợn dương tính với mầm bệnh DTLCP

- Tiêu hủy ngay toàn bộ lợn tại ô chuồng nuôi dương tính với mầm bệnh DTLCP; đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch, phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định.
(Theo Hướng dẫn số 4249/HD-BNN-TY ngày 18.6.2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)