1 HTX được vay 24,3 tỷ đồng để đầu tư phát triển

THỨ SÁU, 17/07/2020 10:16:33

HTX Vận tải Thành Lộc (TP Hải Dương) được vay 24,3 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của Liên minh HTX Việt Nam.

Theo Liên minh HTX tỉnh, từ đầu năm đến nay đã có 3HTX được vay vốn ưu đãi từ các nguồn quỹ hỗ trợ HTX với tổng số tiền 24,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, HTX Vận tải Thành Lộc (TP Hải Dương) được vay 24,3 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của Liên minh HTX Việt Nam. Còn lại là HTX Vệ sinh môi trường thị trấn Nam Sách và HTX Nuôi trồng thủy sản Minh Hòa (Kinh Môn), mỗi đơn vị được vay 300 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của Liên minh HTX tỉnh. Các HTX đều sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Liên minh HTX tỉnh đang tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ nhiều đơn vị thành viên hoàn thiện thủ tục, dự án để vay vốn ưu đãi từ các nguồn quỹ phát triển HTX.

TRẦN HIỀN