18 xã sẽ được hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới

THỨ BA, 30/06/2020 10:27:42

Năm 2020, tỉnh sẽ hỗ trợ 90 tỷ đồng cho 18 xã xây dựng nông thôn mới, mỗi xã 5 tỷ đồng.

Theo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020, tỉnh sẽ hỗ trợ 90 tỷ đồng cho 18 xã xây dựng NTM, mỗi xã 5 tỷ đồng.

Cụ thể, có 6 xã không đăng ký nhưng đã hoàn thành và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 là Thanh Quang (Thanh Hà), Tiền Tiến (TP Hải Dương), Đại Đức, Lai Vu (Kim Thành), Hà Thanh, Nguyên Giáp (Tứ Kỳ). 2 xã Văn Tố, Phượng Kỳ (Tứ Kỳ) không đăng ký NTM nhưng đã được tỉnh thẩm định NTM (hiện chưa hoàn thành) cũng được hỗ trợ. Ngoài ra còn có 6 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2020 là Kiến Quốc, Vạn Phúc, Đông Xuyên (Ninh Giang), Đại Hợp, Quang Khải, Tiên Động (Tứ Kỳ). 4 xã mới sáp nhập gồm Tuấn Việt (Kim Thành), Đại Sơn (Tứ Kỳ), Ứng Hòe và Hưng Long (Ninh Giang).

PV