3 xã đăng ký chưa hoàn thành nông thôn mới nâng cao

THỨ HAI, 15/06/2020 19:41:17

3 trong 10 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2019 là Nhân Quyền (Bình Giang), Thượng Quận (Kinh Môn) và Vĩnh Hòa (Ninh Giang) chưa hoàn thành 18 tiêu chí.

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, đến nay đã có 7 trong số 10 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2019 hoàn thành đủ 18 tiêu chí. Đó là các xã Đức Chính, Cao An (Cẩm Giàng), Bạch Đằng (Kinh Môn), Nam Tân, Nam Hồng (Nam Sách), Đoàn Thượng (Gia Lộc) và Tân Kỳ (Tứ Kỳ).

3 xã chưa hoàn thành 18 tiêu chí là Nhân Quyền (Bình Giang) thiếu tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thượng Quận (Kinh Môn) chưa hoàn thành tiêu chí trường học. Riêng xã Vĩnh Hòa (Ninh Giang) chưa hoàn thành cả 2 tiêu chí là trường học và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

HÀ NGÂN