9 xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

THỨ BẢY, 08/08/2020 06:20:26

Năm 2019, toàn tỉnh có 10 xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao. Hiện còn duy nhất xã Vĩnh Hòa (Ninh Giang) đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành.


Xã Bạch Đằng (Kinh Môn) ngày càng khang trang

UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao gồm: Đức Chính, Cao An (Cẩm Giàng), Nhân Quyền (Bình Giang), Đoàn Thượng (Gia Lộc), Tân Kỳ (Tứ Kỳ), Nam Tân, Nam Hồng (Nam Sách) và Thượng Quận, Bạch Đằng (Kinh Môn). Đây là những xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao đầu tiên của tỉnh.

Năm 2019, toàn tỉnh có 10 xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao. Hiện còn duy nhất xã Vĩnh Hòa (Ninh Giang) đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành.
 

PV