Ấn tượng số thu ngân sách nhà nước

THỨ BẢY, 24/10/2020 11:00:01

5 năm qua, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hải Dương tăng trưởng mạnh mẽ. Nguồn thu tăng cao hằng năm đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.


Hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Trong ảnh: Cán bộ ngành thuế hướng dẫn người nộp thuế cách sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax

Tăng đều hằng năm

Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) 5 năm qua được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, lãi suất cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng… Mặc dù vậy, nền kinh tế vẫn phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức đến từ căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng không nhỏ tới việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phát triển đa dạng hóa, đa phương hóa, hàng nghìn mặt hàng phải cắt giảm thuế suất theo lộ trình… của các hiệp định tự do thương mại nước ta đã ký kết cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với thu ngân sách của tỉnh.

Mặc dù vậy, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc chủ động, quyết liệt, sáng tạo của cơ quan chuyên môn, thu ngân sách của Hải Dương nhiệm kỳ qua đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ năm 2016 đến nay, cả thu nội địa và xuất nhập khẩu tăng đều hằng năm. Nếu như năm 2016, thu nội địa của tỉnh mới đạt 8.751 tỷ đồng thì đến năm 2017 - năm đầu tiên thực hiện tự chủ thu chi, số thu nội địa của tỉnh đã tăng lên 11.411 tỷ đồng. Đến năm 2019, đạt 16.026 tỷ đồng. Năm 2020 mặc dù phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thử thách do tác động của dịch Covid-19 nhưng thu ngân sách 9 tháng đầu năm vẫn cơ bản đạt kế hoạch đã đề ra. Trong thu xuất nhập khẩu, nếu như năm 2015 mới đạt 2.354 tỷ đồng thì đến năm 2019 đã tăng lên 3.858 tỷ đồng.

Tính chung, tổng thu NSNN của tỉnh 5 năm qua đạt 83.375 tỷ đồng, tăng 13% so với dự toán. Riêng tổng thu nội địa đạt 63.826 tỷ đồng, tăng bình quân 11,6%/năm, đứng thứ 6 vùng đồng bằng sông Hồng. Đặc biệt từ năm 2017, Hải Dương trở thành một trong số ít địa phương trong cả nước đã tự cân đối thu chi và có đóng góp với ngân sách trung ương. Kết quả khả quan cả trong thu nội địa và thu xuất nhập khẩu hằng năm dẫn đến tổng thu năm 2019 đạt gần 20.050 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên thu ngân sách của Hải Dương vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng - một con số ấn tượng.

Chủ động, kịp thời

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu mỗi năm, các ngành thuế và hải quan đều phát động phong trào thi đua với các chỉ tiêu cụ thể, giao trách nhiệm thu ngân sách cho từng phòng ban, từng cán bộ, công chức. Trong từng thời điểm, hai ngành đều có giải pháp rà soát, đánh giá, chống thất thu, kết hợp khai thác hiệu quả nguồn thu phát sinh, nhằm tăng thu cho NSNN. Một trong những dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua đối với ngành thuế là việc sáp nhập 10 Chi cục Thuế cấp huyện thành 5 Chi cục Thuế khu vực. Việc tinh gọn tổ chức bộ máy đã góp phần thực hiện chặt chẽ và hiệu quả công tác quản lý, thu ngân sách. 

Cũng trong nhiệm kỳ qua, ngành thuế đẩy mạnh kiểm tra, rà soát mã số thuế, bảo đảm kiểm soát, nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế. Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm như tài nguyên, phân phối bán lẻ, du lịch, kinh doanh bất động sản, những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Ngành thuế cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm đôn đốc, thu hồi nợ đọng kịp thời cho NSNN, hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh.

Đối với ngành hải quan, đơn vị đã kiên trì, bám sát mục tiêu, tích cực cải cách thủ tục hải quan, thông qua các nghiệp vụ về kiểm tra phân loại hồ sơ, hàng hóa để tập trung vào các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra thực tế hàng hóa, thu thập thông tin doanh nghiệp, kiểm tra sau thông quan, báo cáo quyết toán, tình hình sử dụng nguyên liệu vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu... Chi cục Hải quan Hải Dương đã thành lập nhiều đoàn đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế; gặp gỡ, vận động, thuyết phục các doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan chức năng và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ quyết liệt để thu tiền thuế xuất nhập khẩu nợ đọng cho Nhà nước.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu NSNN, các ngành thuế và hải quan thường xuyên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời chính sách pháp luật mới liên quan tới người nộp thuế. Đến nay, cơ bản các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong tỉnh đã kê khai, làm tờ khai và nộp thuế theo phương thức điện tử. Qua đó không chỉ rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho người nộp thuế mà còn bảo đảm tiến độ thu ngân sách.

Kết quả thu ngân sách còn phản ánh khách quan tăng trưởng kinh tế của Hải Dương luôn ổn định và ở mức cao. Các chủ trương, chính sách của tỉnh về đẩy mạnh phát triển kinh tế hiệu quả, môi trường đầu tư kinh doanh dần được cải thiện.

LÃ VỌNG