Bàn giao mặt bằng thi công cầu Mây đúng tiến độ

THỨ NĂM, 08/08/2019 06:53:14

UBND các huyện Kim Thành và Kinh Môn vừa bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hải Dương để thi công cầu Mây.


2 huyện Kinh Môn và Kim Thành đã bàn giao mặt bằng để thi công dự án cầu Mây
Huyện Kinh Môn đã bàn giao hơn 3,24 ha đất ngoài đê. Còn trên 2,06 ha phía trong đê huyện đang xây dựng phương án bồi thường phù hợp để bảo đảm quyền lợi của người dân. Huyện Kim Thành đã bàn giao xong trên 1,4 ha. Việc bàn giao mặt bằng của 2 huyện đúng tiến độ, bảo đảm cho việc thi công cầu Mây trong thời gian tới.

Cầu Mây nối hai huyện Kim Thành và Kinh Môn, là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh. Công trình có tổng vốn đầu tư trên 347,6 tỷ đồng.
PV