Bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến đường 389B

THỨ SÁU, 19/07/2019 21:46:35

Sáng 19.7, UBND huyện Kinh Môn tổ chức bàn giao mặt bằng đoạn từ k4+300- km7 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hải Dương để thi công tuyến đường 389B.

Lễ bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hải Dương để thi công đường 389B
Trước đó, UBND tỉnh đã quyết định đầu tư gần 60 tỷ đồng cải tạo tuyến đường 389B (chi phí xây dựng trên 45 tỷ đồng, tư vấn đầu tư xây dựng trên 6 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác).

Tuyến đường dài 12 km, bắt đầu từ cầu An Lưu 2 đến đường 389 qua các xã Hiệp An, An Phụ, Thượng Quận, Hiệp Hòa. Đường mới được xây dựng theo quy mô đường đồng bằng cấp IV, thiết kế tốc độ 60km/giờ, một số đoạn giao cắt tốc độ 40km/giờ...

UBND huyện Kinh Môn đã thống kê hoa màu, tài sản trên đất của các tổ chức, cá nhân nơi tuyến đường đi qua và thực hiện bồi thường trên 2 tỷ đồng.
PV