Bảo đảm cấp điện ổn định phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

THỨ TƯ, 21/10/2020 17:33:17

​Điện lực TP Hải Dương đã chuẩn bị các điều kiện, bảo đảm việc cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Trong trường hợp điện lưới cấp cho Trung tâm Văn hóa xứ Đông, nơi diễn ra Đại hội xảy ra sự cố sẽ vận hành máy phát điện dự phòng công suất 1.600 kVA ở trung tâm. 

Điện lực TP Hải Dương cũng xây dựng phương án cấp điện cụ thể tại những địa điểm diễn ra hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội như các Quảng trường Độc Lập, Thống Nhất, 30.10, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và các cơ quan, trụ sở liên quan.
PV