Bình Giang bứt phá trong xây dựng nông thôn mới

THỨ SÁU, 21/08/2020 13:07:58

Về đích huyện nông thôn mới năm 2019 là thành quả nổi bật Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Giang đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.


Bình Giang đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Quyết tâm cao

Cựu chiến binh Vũ Đình Hải ở xã Hồng Khê chia sẻ, sự đổi thay trên quê hương thật ngoài sức tưởng tượng. Về Bình Giang hôm nay có thể thấy làng quê đang “thay da đổi thịt”. 

Để có thể về đích sớm, sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2015-2020, Bình Giang đã cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng NTM bằng đề án “Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020”. Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành, thực hiện. Từng địa phương trong huyện có xuất phát điểm, điều kiện thực tế khác nhau nên định hướng và cách làm mỗi nơi một khác. Từ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, hiện trạng cơ sở vật chất, hạ tầng của mỗi địa phương, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của các xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, vạch rõ lộ trình và hướng đi đúng đắn cho địa phương mình. Quan điểm chung là tiêu chí dễ thực hiện trước, tiêu chí khó thực hiện sau; vừa tập trung huy động nội lực, vừa tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, từng bước hoàn thành các chỉ tiêu. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về nhiệm vụ xây dựng NTM, tạo sự đồng thuận, biến xây dựng NTM trở thành phong trào thi đua sâu rộng. 

Bình Giang đã xây dựng cơ chế hỗ trợ đúng đắn, linh hoạt, vừa tạo sự công bằng cho các địa phương, vừa tạo động lực giúp những xã khó khăn hoàn thiện các tiêu chí NTM. Mỗi xã về đích giai đoạn 2015-2017 được huyện hỗ trợ từ 1-1,5 tỷ đồng; xã về đích năm 2018-2019, huyện tăng mức hỗ trợ lên 2 tỷ đồng/xã.

Kết quả ấn tượng

Xác định nâng cao thu nhập cho nhân dân là mục tiêu quan trọng, huyện chỉ đạo đẩy mạnh việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, phát triển và mở rộng các vùng, khu trang trại chuyên canh tập trung, ứng dụng công nghệ cao.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nguyễn Ngọc Tuấn, Bình Giang đã có những chính sách hỗ trợ mô hình sản xuất bằng máy cấy, hỗ trợ về giống, vốn tại các vùng sản xuất lúa tập trung, chú trọng xây dựng chuỗi liên kết, hỗ trợ nông dân trong tiêu thụ sản phẩm. Huyện khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất, tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, năng suất lúa bình quân của Bình Giang luôn đứng tốp đầu của tỉnh. 

Trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, huyện đa dạng hóa các ngành nghề như mộc, cơ khí, vận tải... Phát huy thế mạnh các làng nghề truyền thống tại các địa phương, Bình Giang tạo điều kiện thuận lợi, môi trường thông thoáng để thu hút các doanh nghiệp, tập trung đầu tư phát triển công nghiệp…

Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, Bình Giang đã hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra trước một năm. Năm 2019, tất cả các xã trong huyện đã về đích NTM, trong khi mục tiêu đề ra đến năm 2020, huyện có 75-80% số xã đạt chuẩn NTM. Bình Giang được công nhận huyện NTM năm 2019. Xã Nhân Quyền đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đến nay, tất cả hơn 64 km đường trục xã, liên xã, hơn 184 km đường thôn đã được nhựa hóa, bê tông hóa. Các tuyến giao thông từ đường trục xã, thôn, xóm, đường trục chính nội đồng được cứng hóa, bảo đảm thuận tiện cho người dân đi lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Các thôn, khu dân cư đều có nhà văn hóa, sân thể thao phục vụ đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe nhân dân. Mạng lưới y tế từ huyện đến các xã, thị trấn được tăng cường, cơ sở vật chất từng bước được nâng cao… Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 48,15 triệu đồng, năm 2020 ước đạt 52,5 triệu đồng, tăng 22,5 triệu đồng/người/năm so với đầu nhiệm kỳ. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 1,88%, giảm 3,86%.

HÀ NGA