Bình Giang: Thu ngân sách vượt 9% kế hoạch năm

THỨ NĂM, 06/08/2020 11:20:12

Hết tháng 7, thu ngân sách của huyện Bình Giang đạt 373,6 tỷ đồng, vượt 9% so với kế hoạch cả năm.

Dù vậy, nguồn thu của huyện vẫn phụ thuộc nhiều vào hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. Riêng thu tiền sử dụng đất đạt 312,7 tỷ đồng, chiếm gần 84% tổng thu ngân sách của huyện.

Thời gian tới, Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình tăng cường các biện pháp thu ngân sách, nhất là thu từ khu vực ngoài quốc doanh, thu phí, lệ phí và thu khác ngân sách. Bên cạnh các biện pháp thường xuyên như kê khai, quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, rà soát, đôn đốc các khoản thu vãng lai..., chi cục tăng cường tuyên truyền chính sách mới của Chính phủ để hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

VỊ THỦY