Bổ sung 7 cụm công nghiệp vào quy hoạch

THỨ NĂM, 06/08/2020 09:31:52

Tỉnh Hải Dương sẽ bổ sung vào quy hoạch 7 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích hơn 480 ha tại TP Hải Dương và các huyện Thanh Miện, Cẩm Giàng, Thanh Hà.

Đó là một nội dung trong thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh vừa được ban hành sau cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh ngày 27.7.

Cụ thể, TP Hải Dương bổ sung 2 CCN là Tiền Tiến-Telin Park (xã Tiền Tiến, diện tích 75 ha) và CCN phía tây Việt Hòa (phường Việt Hòa, diện tích 66,2 ha). Huyện Thanh Miện bổ sung CCN Hồng Quang-Tân Trào (thuộc địa bàn 2 xã Hồng Quang và Tân Trào, diện tích 75 ha). Huyện Cẩm Giàng bổ sung CCN Thành Đạt (thuộc các xã Cao An, Định Sơn và thị trấn Lai Cách, diện tích 54 ha). Huyện Thanh Hà bổ sung 3 CCN là Hồng Lạc, Hồng Lạc II và Hồng Lạc III (đều thuộc xã Hồng Lạc, diện tích lần lượt là 75 ha, 75 ha và 60 ha).

Sở Công thương hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp báo cáo để UBND tỉnh hoàn thiện nội dung trình Bộ Công thương xem xét, quyết định.

LÊ TRẦN