Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh: Hỗ trợ nông dân trên 72,4 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh

THỨ HAI, 23/09/2019 13:24:30

Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã khai thác nguồn vốn hỗ trợ cho 44.732 hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền trên 72,4 tỷ đồng.

Trong đó, có 601 hộ vay thực hiện 31 dự án sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản cấp Trung ương; 1.591 hộ vay triển khai 80 dự án nhóm hộ cấp tỉnh và 42.540 hộ vay phát triển kinh tế nhóm hộ và gia đình.

Bên cạnh đó, hằng năm các cấp hội đã phối hợp tín chấp với các ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên nông dân vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền 2.273,5 tỷ đồng tại 1.501 tổ tiết kiệm và vay vốn. Các huyện Thanh Miện, Tứ Kỳ, Ninh Giang... làm tốt hoạt động tín chấp cho hội viên vay vốn từ ngân hàng.
PV