Cẩm Giàng: Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về nông nghiệp

THỨ NĂM, 26/12/2019 17:16:56

​Sáng 26.12, tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI ứng cử tại huyện Cẩm Giàng tiếp xúc cử tri 5 xã Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Cẩm Hoàng, Định Sơn và Đức Chính.


Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề còn vướng mắc ở địa phương. Đó là sau khi thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020", hoạt động của các thôn, khu dân cư mới sáp nhập gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở những thôn lớn. Cử tri đề nghị các cấp, các ngành hỗ trợ người dân trong sản xuất nông nghiệp như tìm đầu ra ổn định cho nông sản, sớm có giải pháp khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng... Cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ làm đường giao thông nội đồng và kiên cố hóa kênh mương; có biện pháp kiên quyết ngăn chặn, xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai và xây nhà trái phép; thường xuyên kiểm tra, xử lý các cơ sở, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường; tiếp tục hỗ trợ xây nhà ở cho người có công…

Các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Cẩm Giàng đã tiếp thu, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời tổng hợp ý kiến gửi các cơ quan chức năng giải quyết.

TUẤN SỸ