Cẩm Giàng: Phấn đấu ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

THỨ BA, 31/12/2019 09:53:01

​Năm 2020, huyện Cẩm Giàng phấn đấu có ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao là Định Sơn, Cẩm Đông và Cẩm Văn. Huyện cũng đặt mục tiêu ít nhất 1 xã (Đức Chính) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Các xã Định Sơn, Cẩm Đông, Cẩm Văn đã đạt từ 14-15 tiêu chí NTM nâng cao. Còn 2 xã Đức Chính và Cao An tự thẩm định đạt chuẩn NTM nâng cao.

Để đạt được mục tiêu này, các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, tập trung thực hiện các tiêu chí khó như trường học, giao thông, môi trường...

Hết năm 2019, bình quân mỗi xã ở Cẩm Giàng đạt 13,5 tiêu chí NTM nâng cao.
PV