Cẩm Giàng: Trên 70% số dự án vướng mắc về giải phóng mặt bằng

THỨ TƯ, 09/10/2019 17:34:46

​Từ đầu năm đến nay, huyện Cẩm Giàng giải phóng xong mặt bằng 13 trong tổng số 45 dự án phải thực hiện trong năm 2019.

32 dự án còn lại vẫn bị vướng mắc (chiếm 71,1%).

Nguyên nhân do sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị của huyện với UBND các xã, thị trấn có lúc chưa kịp thời trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Người dân chưa đồng thuận với phương án hỗ trợ, bồi thường; quản lý đất đai tại một số xã, thị trấn thời gian trước chưa chặt chẽ... Giải phóng mặt bằng chậm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án khác và môi trường đầu tư trên địa bàn huyện.
PV