Cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh cho 12 trang trại

THỨ BA, 04/12/2018 17:15:02

Trong năm 2018, Chi cục Thú y tỉnh đã cấp 12 giấy chứng nhận trang trại an toàn dịch bệnh cho 7 trang trại lợn và 5 trang trại gia cầm.

Các trang trại lợn được chứng nhận an toàn với bệnh long móng, lở mồm, dịch tả; trang trại gia cầm được chứng nhận an toàn với bệnh cúm, Newcastle. Để được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh, các trang trại phải bảo đảm các điều kiện về vệ sinh chăn nuôi, tiêm phòng vật nuôi đầy đủ… Giấy chứng nhận có hiệu lực 5 năm và phải kiểm tra, đánh giá mỗi năm một lần.

Hiện toàn tỉnh có 32 trang trại an toàn dịch bệnh. Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh giúp các trang trại tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn.
 
DŨNG CƯỜNG