​Chấn chỉnh dịch vụ trông giữ xe tại đền Tranh

THỨ SÁU, 28/02/2020 13:23:07

UBND xã Đồng Tâm (Ninh Giang) vừa thông báo chấm dứt hợp đồng với tổ dịch vụ trông giữ xe tại đền Tranh do ông Nguyễn Đình Quân làm đại diện.

Trước ngày 1.3, ông Quân và các thành viên trong tổ dịch vụ trên phải thu dọn tài sản, phương tiện, dụng cụ và bàn giao lại mặt bằng, vé xe cho UBND xã Đồng Tâm.

Đại diện lãnh đạo xã Đồng Tâm cho biết chính quyền địa phương chấm dứt hợp đồng trên là do tổ dịch vụ trông giữ xe tại đền Tranh nhiều lần vi phạm thu vé xe không đúng quy định của UBND tỉnh, gây bức xúc trong nhân dân, du khách, nhiều lần bị báo chí phản ánh. Năm 2019, tổ dịch vụ này từng bị UBND huyện Ninh Giang xử phạt vi phạm hành chính cũng vì thu tiền trông giữ xe không đúng quy định. Sau khi chấm dứt hợp đồng với tổ dịch vụ trông giữ xe do ông Quân làm đại diện, UBND xã Đồng Tâm giao Công an xã phối hợp với Ban Quản lý di tích tổ chức trông giữ xe tại đền Tranh, thực hiện nghiêm quy định của UBND tỉnh trong áp dụng giá vé.
PV