Chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

THỨ NĂM, 26/03/2020 11:06:56

Trong 4 hình thức đấu giá được quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016, hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp được đánh giá là ưu việt nhất đến thời điểm hiện tại.

Khách hàng kiểm tra niêm phong phong bì đựng phiếu tại buổi đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Vĩnh Hồng (Bình Giang)

Hình thức đấu giá này góp phần khắc phục tình trạng chen lấn, xô đẩy, mất an ninh trật tự trong những cuộc đấu giá, “cò đất” cũng bớt lộng hành. Tuy nhiên, việc thực hiện hình thức đấu giá này cũng nảy sinh một số bất cập. 

Ngày 14.2 vừa qua, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh công bố kết quả đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất với tổng diện tích trên 2.200 m2 tại các vị trí quy hoạch điểm dân cư mới xã Vĩnh Hồng (Bình Giang). Cả 22 lô đất đều trúng đấu giá, thu được hơn 16,9 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm gần 6,9 tỷ đồng. 

Bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, cuộc đấu giá đã bảo đảm việc bảo mật thông tin cho khách hàng, hạn chế sự can thiệp của các đối tượng thông đồng, dìm giá. Tuy nhiên, chứng kiến quá trình diễn ra buổi công bố kết quả đấu giá, chúng tôi thấy vẫn có điểm băn khoăn. Đó là có khách hàng mua 4 hồ sơ với 4 phiếu trả giá nhưng chỉ đặt tiền trước cho 2 lô đất. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh cho khách hàng tự lựa chọn 2 phiếu trả giá và hủy đi 2 phiếu trả giá. 

Tình trạng này cũng xuất hiện ở nhiều cuộc đấu giá khác. Ông Nguyễn Đại Dân, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành cho biết có những khách hàng mua rất nhiều hồ sơ, thậm chí vài chục hồ sơ nhưng chỉ đặt tiền cho một vài lô đất. Việc này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả đấu giá. 

Cụ thể, những khách hàng mua nhiều hồ sơ và phiếu trả giá nhưng khi nộp tiền đặt trước lại nộp ít hơn so với số phiếu giá đã bỏ trong hòm phiếu, chỉ mất tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá. Nhiều khách hàng xem xét tình hình cuộc đấu giá mới lựa chọn phiếu trả. Việc này có thể dẫn tới hiện tượng thông đồng, dìm giá; thiếu công bằng. 

Vừa qua, Sở Tư pháp đã thành lập các tổ giám sát đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại các huyện, thị xã, thành phố. Qua giám sát cho thấy còn vướng mắc như không thống nhất trong cách giải quyết giữa các tổ chức đấu giá tài sản khi thực hiện đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp đối với trường hợp khách hàng nộp nhiều hồ sơ, bỏ nhiều phiếu trả giá nhưng nộp tiền đặt trước ít hơn so với số phiếu giá đã bỏ trong hòm phiếu. Tại các cuộc công bố giá, các tổ chức bán đấu giá thường cho khách hàng tự lựa chọn phiếu trả giá, dẫn đến việc không công bằng và mất trật tự, ảnh hưởng đến kết quả đấu giá.

Để thống nhất thực hiện các quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan, Sở Tư pháp tỉnh yêu cầu các tổ chức hành nghề đấu giá thực hiện nghiêm quy định tại khoản 1, điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Theo đó, để tham gia một cuộc đấu giá, khách hàng phải thực hiện 2 việc.

Thứ nhất, nộp hồ sơ hợp lệ (theo mẫu do tổ chức đấu giá hướng dẫn) gửi hoặc nộp trực tiếp phiếu trả giá và được tổ chức đấu giá bỏ vào thùng phiếu. Thứ hai, nộp tiền đặt trước (số tiền cụ thể theo quy chế đấu giá). Khách hàng tham gia đấu giá nộp bao nhiêu hồ sơ hợp lệ thì phải nộp đủ số tiền đặt trước tương ứng với số phiếu trả giá đã được bỏ vào thùng phiếu. Danh sách khách hàng, số lượng phiếu trả giá đã bỏ vào thùng phiếu, số tiền đặt trước phải được lập thành biên bản, lưu hồ sơ cuộc đấu giá.

Trường hợp khách hàng vì lý do khách quan nộp tiền đặt trước ít hơn số phiếu trả giá đã bỏ trong thùng phiếu, đấu giá viên điều hành căn cứ tình hình thực tế lựa chọn hình thức phù hợp bảo đảm khách quan, công bằng giữa các khách hàng tham gia đấu giá để lựa chọn ngẫu nhiên số phiếu trả giá tương ứng với số tiền đặt trước đã nộp để xác định số phiếu trả giá hợp lệ, số phiếu còn lại là không hợp lệ theo quy định. 

HÀ NGA