Chi gần 37,7 tỷ đồng trả nợ tiền xi măng

THỨ BẢY, 23/11/2019 13:49:26

Số tiền sẽ được dùng để thanh toán khối lượng xi măng do Công ty Xi măng Phúc Sơn cung ứng cấp cho các xã trên địa bàn tỉnh để làm đường giao thông nông thôn đợt 3 năm 2016 và đợt 1 năm 2017.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được hoàn thành từ nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh

UBND tỉnh sẽ trích từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2019 gần 36,7 tỷ đồng và lợi nhuận được chia từ hoạt động góp vốn liên doanh của tỉnh ở Công ty Xi măng Phúc Sơn (thị xã Kinh Môn) trên 1 tỷ đồng để thanh toán khối lượng xi măng do Công ty Xi măng Phúc Sơn đã cung ứng cấp cho các xã trên địa bàn tỉnh để làm đường giao thông nông thôn đợt 3 năm 2016 và đợt 1 năm 2017.

Trong 2 đợt này, đã có 69 xã của 7 huyện được hỗ trợ trên 28.723 tấn xi măng để làm gần 129 km đường giao thông. Huyện Thanh Hà được hỗ trợ nhiều nhất với trên 9.600 tấn xi măng, làm trên 44km đường giao thông. Huyện Kim Thành được hỗ trợ trên 8.713 tấn xi măng, làm trên 36 km đường...

PV