Chưa điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

THỨ NĂM, 25/06/2020 09:17:10

Theo tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Đức Sáng đọc tại Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến kinh tế-xã hội của tỉnh.        

>>> Khai mạc Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Đức Sáng đọc tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá so sánh 2010) ước tăng 2,86% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều kế hoạch năm (tăng 8,5% trở lên). Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều giảm so với cùng kỳ năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 28.000 tỷ đồng (đạt 43,8% kế hoạch). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 6,09% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất nhập khẩu khẩu của một số mặt hàng tăng thấp và đều giảm. Lượt khách giảm 62%, doanh thu du lịch giảm 63% so với cùng kỳ năm 2019.

Do các hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn nên tổng thu ngân sách đạt gần 7.300 tỷ đồng (bằng 40,1% dự toán năm), giảm 26,8%. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt gần 6.500 tỷ đồng (bằng 52,5% dự toán năm), giảm 18,3% so với cùng kỳ 2019.

Bên cạnh những khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh cũng có những điểm sáng tích cực. Đáng chú ý là giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019 (bằng 58,8% kế hoạch năm). Diện tích cây vụ đông đạt năng suất, sản lượng cao, tiêu thụ thuận lợi, giá trị sản phẩm đạt 190 triệu đồng/ha (tăng 25 triệu đồng/ha). Năng suất lúa chiêm xuân đạt khá, tăng 1,4 tạ/ha. Sản lượng vải quả ước đạt 45.000 tấn, tiêu thụ thuận lợi, giá bán cao và ổn định.

Các dự án lớn, các dự án trọng điểm của tỉnh đều được triển khai theo tiến độ. Công trình cầu Mây và đường dẫn đã cơ bản hoàn thành dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 6. Dự án Trung tâm văn hóa Xứ đông đang được đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành để phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Một số dự án giao thông kết nối với các tỉnh đang hoàn thiện thủ tục và bồi thường giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt trên 21.000 tỷ đồng (tăng 6,5% so với cùng kỳ). Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh ước đạt 225 triệu USD.

Đặc biệt, tỉnh ta đã chủ động thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19. Đến nay cả 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở tỉnh Hải Dương đã được điều trị khỏi, không có trường hợp tử vong. Toàn tỉnh đã cơ bản chi trả cho các nhóm đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn với tổng số 161.717 người, tổng số tiền hỗ trợ hơn 199 tỷ đồng.

Đến nay tỉnh đã cơ bản tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và một số đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Đặc biệt, công tác chỉ đạo xây dựng văn kiện các cấp có tầm nhìn xa hơn với các nhiệm vụ đề ra. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chưa điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 đã đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, đánh giá sâu hơn nữa sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến đời sống nhân dân để thấy rõ những thành tựu, những khó khăn tỉnh phải đối mặt; đồng thời đề xuất 8 giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội trong những tháng cuối năm 2020.

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG