Chưa thanh tra, kiểm tra 86 doanh nghiệp

THỨ BA, 26/01/2021 11:53:37

Trong số 86 doanh nghiệp mà Cục Quản lý thị trường Hải Dương có kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm 2021 có 18 doanh nghiệp bị trùng với kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan khác.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Cục Quản lý thị trường Hải Dương tạm thời chưa thanh tra, kiểm tra 86 doanh nghiệp (DN) cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản thống nhất, phê duyệt, xử lý chồng chéo về thanh tra, kiểm tra năm 2021 đối với DN trong tỉnh.

Trước đó, sau khi rà soát sơ bộ 86 DN mà Cục Quản lý thị trường Hải Dương có kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm 2021, Thanh tra tỉnh phát hiện 18 DN bị trùng với kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan khác. Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiếp tục rà soát, xử lý chồng chéo về thanh tra, kiểm tra năm 2021 đối với DN trong tỉnh.
PHAN ANH