Còn 4 doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu

THỨ SÁU, 06/12/2019 12:41:21

Trên địa bàn tỉnh còn các Công ty TNHH: Thành Dũng, Tuấn Tài, Môi trường Hương Quỳnh Cẩm Hưng và Công ty Chế tạo bơm Ebara Hải Dương nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 8 doanh nghiệp được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận (còn hiệu lực) hoặc xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Tuy nhiên, chỉ còn 4 doanh nghiệp đang hoạt động là các Công ty TNHH: Thành Dũng, Tuấn Tài, Môi trường Hương Quỳnh Cẩm Hưng và Công ty Chế tạo bơm Ebara Hải Dương. Các doanh nghiệp còn lại đã giải thể hoặc dừng sản xuất gồm các Công ty CP: Xuất nhập khẩu Quốc tế Gia Linh, Nhựa tái sinh Vĩnh Lộc, Hòa Chấn và Công ty TNHH Nhôm Tân Đông.
LÃ VỌNG