Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hải Dương phấn đấu tăng doanh thu khai thác mới 25% trở lên

THỨ HAI, 14/01/2019 14:28:34

Ngày 13.1, Công ty Bảo Việt nhân thọ (BVNT) Hải Dương ra quân triển khai kế hoạch hoạt động năm nay với phương châm “Vững bước tiên phong, tự hào thương hiệu Việt”.

Công ty Bảo Việt nhân thọ Hải Dương rầm rộ ra quân hoạt động kinh doanh năm 2019
Mục tiêu của công ty là tiếp tục phát triển ổn định, giữ thị phần lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hải Dương và nằm trong tốp 10 của 76 đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty BVNT. Đơn vị phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 550 tỷ đồng, trong đó có khoảng 130 tỷ đồng khai thác mới, đều tăng từ 25% trở lên so với năm trước.

Năm 2018, tổng doanh thu của Công ty BVNT Hải Dương đạt gần 450 tỷ đồng, tăng khoảng 50%, trong đó giá trị hợp đồng khai thác mới đạt hơn 103 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2017. Với 73% số khách hàng tái tục hợp đồng, BVNT Hải Dương được đánh giá đứng thứ hai trong toàn hệ thống BVNT về chất lượng chăm sóc khách hàng. Công ty đã phát triển sâu rộng hệ thống đại lý với 20 nhóm kinh doanh và 4.016 tư vấn viên, tăng 34% so với năm 2017. 
THÀNH LONG